Hufiec Pracy Kielce

blog 27 do niczego

Temat: ASK THE BOY!
Stitch! Twój post jest jednym z tych, które dają do myślenia. Jest w nim dużo prawdy o nas i o tym jak wygląda sprogram naszego hufca - organizujemy imprezy, wkładamy w to dużo pracy a później okazuje się, że frekwencja jest niska i tak naprawdę nikogo to nie interesuje jak długo trzeba było je przygotowywać. Może rzeczywiście trzeba skupić się na zastępach i zastępowych. Niech oni sami organizują sobie takie zajęcia i imprezy w których będą chcieli uczestniczyć. Tylko hmm... jak wtedy będzie wyglądał program dla całego hufca? O tym warto by dłużej ... Sportowej w Kielcach
Źródło: wedrownik.fora.pl/a/a,109.htmlTemat: "Przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów..."
lecia skautingu. Udało nam się osiągnąć bardzo dużo: -otrzymaliśmy tytuł najlepszej drużyny hufca roku harcerskiego 2006/2007 -posiadamy własną stronę internetową, -posiadamy własne forum internetowe, -prowadzimy własną gazetkę drużyny, -udało nam się ... w skład reprezentacji hufca na Zlot w Kielcach, -członkowie naszej drużyny działają w zespołach hufcowych - namiestnictwo harcerskie, Kapituła Stopni Wędrowniczych, Zespół ds. Internetu, -drużyna organizowała imprezy i przedsięwzięcia dla hufca...
Źródło: 18grunwald.fora.pl/a/a,118.html


Temat: Styczniowy KP
przesłać zadania z realizacji zadań zlotowych, są jeszcze wolne miejsce w następujących grupach wiekowych: zuchy- 5, harcerze starsi- 2, wędrownicy- 1, namiestnictwo 2. Wpłata drugiej raty- 150 zł na konto hufca do końca lutego składki za 2006 rok- KH dziękuje tym co zapłacili terminowo. Zalegają- 79, 5, 9, 77, 91 i 111. plany pracy i terminarze zbiórek, ci co nie oddali mają oddać jak najszybciej do hufca. przyznaliśmy punkty za współzawodnictwo, kto jest ciekawy to zapraszamy do hufca, albo radzimy poczekać aż Puszek wrzuci to w tabelkę i zamieści na stronie. Żeby nie...
Źródło: sosnowiec.zhp.pl/forum/viewtopic.php?t=892


Temat: PO ZLOCIE ZHP KIELCE 2007
innych atrakcji. Nie na wszystkich mogliśmy być. Ponadto codziennie odbywały się święta chorągwi, na których poszczególne Hufce przedstawiały w formach np. wystaw swoje miasta, regiony, kulturę. Za 3 lata odbędzie się...
Źródło: forum.bystrzyca.info.pl/viewtopic.php?t=1239


Temat:
WARSZTATY METODYCZNE DLA HARCERZY AKADEMIKÓW I STOPNIA (WĘDROWNICZE) 1. TERMIN: 09 - 11 marca 2007 r. 2. MIEJSCE: Warszawa (prawdopodobnie Ośrodek ZHP lub Hufiec Warszawa Centrum). 3. KOORDYNATORZY SZKOLENIA (kadra): • Zespół Harcerstwa Akademickiego: hm. Mariusz Leńczuk – komendant szkolenia; kadra: phm. Maria Leńczuk prowadząca zajęcia z planowania, szef bloku programowego Braterstwo podczas Zlotu ZHP Kielce 2007, pwd. Maciej Czechowski – odpowiedzialny za zakwaterowanie i kontakty w Warszawie, pwd. Justyna Piwko – odpowiedzialna za wyżywienie oraz zaopatrzenie, pozostała kadra programowa z hufców warszawskich. 4. UCZESTNICY (wymagania): • jest członkiem Kręgu Akademickiego, • wiedza w zakresie: podstawowe dokumenty ZHP, metoda harcerska, formy pracy i instrumenty metodyczne. 5. ZASADY ZALICZENIA KSZTAŁCENIA: • Posiadanie wiedzy i umiejętności wynikających z zamierzeń kształcenia. • Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach ... Przygotowanie członków kręgu do różnych funkcji w KA. 3. Wypracowanie materiałów metodycznych przydatnych w pracy kręgu. 4. Wymiana doświadczeń. 5. Zachęcenie uczestników szkolenia do motywowania innych członków kręgu do aktywnej działalności. ZAMIERZENIA: Po zakończeniu kształcenia uczestnik będzie: 1. Wiedział jak założyć Krąg Akademicki. 2. Umiał przygotować wraz z zespołem roczny plan pracy KA. 3. Umiał wraz z zespołem zaplanować i przeprowadzić nabór ... przeznaczonych dla wędrowników. 7. Znał obowiązujące przepisy niezbędne do działalności KA oraz rozwoju jego członków. 8. Wiedział jak wykorzystywać do pracy Kręgu propozycje programowe GK ZHP. 9. Potrafił rozpisać swoją próbę wędrowniczą, próbę na stopień harcerski (HO, HR) i stopień instruktorski. 10. Posiadał wiedzę w zakresie form pracy, metody harcerskiej i metodyki wędrowniczej. WARSZTATY METODYCZNE DLA HARCERZY AKADEMIKÓW II STOPNIA (DLA KOMEND KRĘGÓW AKADEMICKICH) 1. TERMIN: 09 - 11 marca 2007 r. 2. MIEJSCE: Warszawa (prawdopodobnie Ośrodek ZHP lub Hufiec Warszawa Centrum + GK ZHP). 3. KOORDYNATORZY SZKOLENIA (kadra): • Zespół Harcerstwa Akademickiego: ... który w jest przygotowywany do objęcia funkcji komendanta – reszta wymagań j. w. • wiedza w zakresie: podstawowe dokumenty ZHP, metoda harcerska, formy pracy i instrumenty metodyczne. 5. ZASADY ZALICZENIA KSZTAŁCENIA: ... oddanie materiałów wymaganych do zaliczenia poszczególnych zajęć programowych (m.in. plan pracy KA, prawidłowo wypełniony wniosek grantowy – ewentualnie dokładnie rozplanowana akcja zarobkowa, szczegółowy konspekt zbiórki akademickiej). • Pozytywna ocena komendy, w ... komendanta KA oraz przygotowanie do pracy z różnymi zespołami w KA (rada kręgu, kapituła stopni, kapituła wędrownicza). 3. Wypracowanie materiałów metodycznych przydatnych w pracy kręgu, upowszechniających ruch akademicki, materiałów przydatnych na ... zgodnie ze Statutem ZHP i HSW. 2. Umiał przygotować roczny plan pracy KA; potrafił pokierować zespołem tworzącym taki plan. 3. Umiał zaplanować i przeprowadzić nabór do KA. 4. Umiał pracować z Radą Kręgu, Kapitułą Stopni, Kapitułą Wędrowniczą – wiedział w jaki sposób pomagać zespołom w organizowaniu pracy i pozyskiwaniu sojuszników Kręgu Akademickiego. 5. Umiał zaplanować imprezę wędrowniczą, letnią lub zimową wędrówkę członków ... do działalności KA oraz rozwoju jego członków. 8. Wiedział jak wykorzystywać do pracy Kręgu propozycje programowe GK ZHP. 9. Potrafił rozpisać próbę na stopień harcerski (HO, HR) i stopień instruktorski. 10. Posiadał wiedzę w zakresie form pracy, metody harcerskiej i metodyki wędrowniczej. 11. Wiedział w jaki sposób umożliwić członkom KA równomierny rozwój. 12. Wiedział jak motywować do pracy członków KA. Nie wiem...
Źródło: gieka.fora.pl/a/a,12.html


Temat: Kurs drużynowych
wpisowego w banku należy jako wpłacającego podać dane hufca podobnie jeśli faktura ma być wystawiona na zakład pracy. 11. Informacje: - Wszelkich informacji na temat kursu udziela phm Piotr Wychowaniec. -...
Źródło: sosnowiec.zhp.pl/forum/viewtopic.php?t=1045


Powered by WordPress, © blog 27 do niczego